MENU

Національно-патріотичне виховання

Завданням національно-патріотичного виховання є формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, духовно-естетичної, правової, екологічної, культури

Мета – виховання громадянина-патріота, який володіє глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовий у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, прагнути до фізичного вдосконалення, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії Українського народу, його Збройних Сил, формування в дітей національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури.

В навчально-виховній діяльності реалізація  відбувається становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права й обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

 В нашому закладі національно-патріотичного виховання  конкретизується через систему  виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби як виду державної служби;
 • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю національно-патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, взаємодіяти з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;
 • визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні; виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції; утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
 •  розвиток індивідуальних здібностей і талантів вихованців, забезпечення умов їх самореалізації;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.   

Ефективність патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що грунтуються на демократичному стилі взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу.

Благодійна акція

Свято патріотичної пісні

 

 

Акція "Запали Свічку"

Тематичні лінійки

 

Акція "Полтавські шляхи-дороги Великого Кобзаря"

Відкритий урок "День Соборності та Свободи України"

 

 

Святкування Дня Покрови-захисниці козаків

Участь в сільському мітингу до Дня визволення Полтавщини

 

Флеш-моб "Я люблю Україну!"

Екскурсії по визначних місцях Полтавщини

 

 

Зустріч з ветеранами ВВВ

Екскурсія до Музею військ зв’язку

 

Участь у святковому концерті села до Дня Перемоги

Зустріч з ветеранами ВВВ

 
     

 

Сайт створено у системі uCoz