MENU

Статут ДЮО "ВІРТУАЛ"   

Сайти

Проекти ДЮО "Віртуал"

Вибори адміністратора ДЮО "Віртуал"

Знаю та реалізую свої права

Вчимося поліпшувати життя місцевої громади

   
   

Статут

дитячо-юнацького об'єднання "Віртуал" Супрунівського НВК

І Загальні положення

 1. Діяльність дитячо-юнацького об'єднання "Віртуал", як органу учнівського самоврядування Супрунівського НВК регламентується нормативно - правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою Декларацією прав дитини, Національною програмою "Діти України", Законами України "Про освіту", "Про громадські організації", статутом школи.
 2. Дитячо-юнацьке об'єднання "Віртуал" активно співпрацює з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер, на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацюють з педагогами і батьками.
 3. У своїй діяльності учнівське самоврядування керується законодавством України та власним статутом.
 4. Органи учнівського самоврядування дитячо-юнацького об'єднання "Віртуал" беруть участь в управлінні, здійснюваному дорослими, допомагаючи і реально керуючи, відповідаючи за повне та якісне виконання того, що їм довірено. При цьому за директором школи, педагогами зберігається право на загальне керівництво, контроль за кінцевим результатом, оскільки за роботу школи в цілому і кожного класу зокрема питають з керівників школи , педагогів, а не з учнів.

II. Мета і завдання органів учнівського самоврядування

 1. Залучення учнів до формування та проведення навчального процесу в школі, для забезпечення реалізації і захисту законних прав і інтересів учнів, покращення умов для відпочинку, естетичного, морального розвитку учнів.
 2. Формувати активну ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення.
 3. Формувати почуття відповідальності за доручену справу.

III. Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов’язки

 1. Кожному члену ДЮО «Віртуал» гарантується право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 2. Всі члени ДЮО «Віртуал» мають право на незалежний розвиток своєї особистості.
 3. Член ДЮО «Віртуал», який порушив права іншого члена ДЮО «Віртуал», несе дисциплінарну відповідальність .
 4. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: класну та загальношкільну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів та активу, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.
 5. Рада самоврядування складається з керівників сайтів, керує Адміністратор. На відкрите засідання ради запрошуються адміни класів. 
 6. Адміністратором серверу "Співдружність" може бути учень 6-11 класів, який обирається таємним голосуванням членів серверу "Співдружність".
 7. Адмін (організатор класного колективу) директорії обирається загальними зборами відкритим голосуванням. Адмін звітує про результати навчально - виховної роботи на зборах директорії (класних зборах), забезпечує взаємозв'язок між сервером, директорією та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення, серверу, сайтів по напрямках діяльності).

Творча мобільна група педагогів-координаторів визначає єдину принципову лінію взаємодії педколективу з учнями на гуманістичній основі. Педагог-координатор грамотно керує діяльністю органів учнівського самоврядування: готує обґрунтовану перспективу розвитку діяльності центру в позашкільний час, консультує керівників сайтів з окремих практичних питань життєдіяльності, рекомендує суспільно-значущі й цікаві колективні справи, залучає до самоврядування якомога більшу кількість учнів організовуючи постійний контроль, за виконанням учнями єдиних педагогічних вимог.

Сервер "Співдружність "

 1. кількісний склад сервера "Співдружність" визначається числом директорій 1-10 класів та діючих сайтів по напрямках діяльності (1 від директорії);
 2. засідання серверу проводиться один раз на місяць. На засіданнях слухається звіт адмінів про роботу за місяць 1 раз на місяць слухаються звіти керівників сайтів по напрямках діяльності;
 3. гласність роботи сервера "Співдружність", оперативність доведення його рішень до кожного учня забезпечується через куточки директорій, шкільний інформаційний стенд «стінгазету «Співдружність».
 4. бере участь у реорганізації, злитті або скасуванні сайтів по напрямках діяльності та шкільних підліткових об'єднань, у створенні сайтів по напрямках діяльності і громадських організацій;
 5. бере участь у складанні річного плану роботи школи;
 6. створює належні умови для дозвілля учнів ; вносить пропозиції з питань навчання та виховання на розгляд адміністрації школи, педради ;
 7. організовує і контролює чергування по школі, відвідування занять учнями;
 8. проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, їх здоров'я, фізичного вдосконалення, пропагує здоровий спосіб життя; співпрацює з педагогами-координаторами, амінами директорій;
 9. подає найактивніших учнів на нагороди, визначає обсяги діяльності на поточний тиждень, розподіляє доручення.

Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування

 • кількісний склад сайтів визначається, виходячи з основних напрямків роботи школи, інтересів учнів;
 • планування роботи сайтів здійснюється самостійно, затвердження плану роботи проводиться на засіданнях сайтів по напрямках діяльності;
 • прийом до складу сайтів здійснюється на підставі усного замовлення учнів, які підтримують мету та основні напрями дитячого об'єднання та бажають брати активну участь в його роботі.

Сайти

Сайт "Пошук"

 • організовує роботу по військово-патріотичному вихованню школярів, підготовку до служби в Збройних Силах України;
 • дбає про забезпечення наступності поколінь, вшановує ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці;
 • організовує учнів до участі в роботі експедиції "Моя земля земля моїх батьків;
 • проводить етнографічно-пошукову роботу, вивчаючи історію своєї родини ;
 • веде пошукову роботу, вивчає традиції та звичаї українського народу.

Педагог-координатор Горда Н. О.

Сайт «Феміда»·

 • забезпечує захист прав та інтересів учнів;·
 • контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;·
 • надає допомогу педагогічному колективу у формуванні свідомої дисципліни в учнів;·
 • приймає участь у розробці правил поведінки в школі;·
 • бере участь у засіданні «Ради профілактики»;·
 • організовує чергування учнів по школі під час проведення свят, масових заходів.

Правовий куточок

Педагог-координатор Бєлкіна О. В.

Сайт «Інтелект»

 • організовує роботу по вихованню в учнів відповідального ставлення до навчання і розвиток пізнавальних інтересів ; 
 • залучає школярів до участі в предметних олімпіадах усіх рівнів, МАН, навчанню в заочних школах при вузах ;
 • забезпечує можливості для прояву обдарованої дитини ; 
 • Команда "Дебати" організовує, готує шкільну команду до участі в інтелектуальній грі "Дебати" в школі, районі, області.

Педагог-коодринатор Ващенко В. О.

Сайт «Старт»

 • пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
 • ·залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • ·організовує роботу спортивних секцій;
 • ·проводить спортивні ігри на перервах та в позаурочний час;
 • ·організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;
 • ·піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань , забезпечує їх висвітлення в шкільній пресі
 • ·приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя та культури поведінки.

Педагог-координатор  Тома М. В.

Прес-центр

 • ·Прес-центр забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;
 • ·вивчає громадську думку шкільного життя, створює інформаційний банк про життя класних колективів.
 • ·розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;
 • ·сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;
 • ·співпрацює з шкільним інформаційним агентством газети „Співдружність ”. Контролює діяльність інформаційних центрів класних колективів.
 • ·оновлює новини сайту школи

Сайт «Креатив»

 • ·залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку,до художньої самодіяльності;
 • ·підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
 • ·залучає учнів школи до підготовки та проведення творчих справ , свят, фестивалів, конкурсних розважальних програ;
 • ·вивчає історію рідного краю, традиції,звичаї свого народу, свого родоводу;
 • ·збирає матеріал для виставки учнівських робіт «Калейдоскоп творчості».

Педагог-координатор Заєць Л. С.

Сайт «Дизайн»

 • відповідає за естетичне оформлення шкільних приміщень
 • несе відповідальність за конкурс стіннівок
 • бере участь в оформленні приміщень до свят
 • організовує виставки малюнків та виробів

Педагоги-координатори Кабак В. О. та Галагуза Н. Ю.

Сайт «Довкілля»

 • ·формує екологічну культуру особистості;
 • ·бере участь у пропаганді природоохоронних знань серед учнів школи;
 • ·приймає участь у формуванні та виступах екологічних агітбригад;
 • ·звітує перед Радою про участь учнів школи у конкурсах шкільного, районного та обласного рівнів; в різноманітних акціях та трудових десантах.
 • ·організовує роботу по благоустрою пришкільної території.

Педагог-координатор Сердюк Л. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт створено у системі uCoz